Hizmetlerimiz

 • Tek Düzen muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, raporlanması, ilgililere raporların sunulması.

 • Bilanço, kar-zarar tablosu, bildirge, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin yapılması.

 • Küçük ve orta ölçekli işletmeler için  bilgisayarlı muhasebe yazılım programlarının seçimi ve muhasebe sistemi altyapısının oluşturulması.

 • Muhasebe uygulamaları konusunda danışmanlık yapmak.

 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk ettirilmesi, işletme personeline ait ücret bordrolarının, hesap pusulalarının hazırlanması,işe giriş ve işten çıkış işlemleri ve diğer personel özlük işlemleri

 • KDV, aylık ve üç aylık Muhtasar ve Geçici Vergi, yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin hazırlanması, kontrolü ve tahakkuk ettirilmesi.

 • Vergi mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.

 • Mal ve Hizmet İhracatından doğan KDV iadeleri Nakit Talepler ,Vergi ve SSK Primleri Borcu Mahsupları

 • Ticaret Odası, Vergi Dairesi, SGK, Bağ-kur ve diğer ilgili resmi makamlardaki başvurularını yapmak, işlemleri sonuçlandırıp mükellefiyet tesislerini gerçekleştirmek.

 • SGK, Bağ-Kur, İş , Vergi ve ilgili diğer mevzuat konusunda genel danışmanlık yapmak.

 • Her Türlü Şirket Kuruluş,bölünme,birleşme,tasfiye işlemleri,Ana sözleşme Hazırlama ve Sözleşme değişiklikleri.

 • Tek Düzen Muhasebe Standartlarına ve V.U.K. hükümlerine uygunluk denetim hizmetleri.

 

 

0 (216) 572 50 61

info@eminresitoglu.com

Web Tasarım : Doğukan BAYRAKLI